Yogoterie – Frozen Yogurt

Menu

Podmínky věrnostního programu

Obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu YOGOTERIE

 1. Provozovatelem věrnostního programu YOGOTERIE je společnost YOGOTERIE, s. r. o., IČ: 027 45 551, se sídlem Krajanská 561/1a, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 222729 (dále jen „Společnost“).
 2. Výhody věrnostního programu YOGOTERIE jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní karty YOGOTERIE se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a zároveň vysloví souhlas s pravidly věrnostního programu YOGOTERIE dle čl. 15 těchto obchodních podmínek a pravidel věrnostního programu YOGOTERIE.
 3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu YOGOTERIE (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.
 4. Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha provozovny YOGOTERIE, jenž sídlí na adrese Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha- Žižkov (dále jen „provozovna YOGOTERIE“). K aktivaci věrnostní karty je nutné, aby zákazník nejprve vyplnil registrační formulář. Tento registrační formulář je možné vyplnit na webových stránkách Společnosti: www.yogoterie.cz v sekci věrnostní program. Data držitelů věrnostní karty uváděná do registračního formuláře budou obratem zavedena do databáze držitelů věrnostních karet.
 5. Další výhody plynoucí z registrace:
  • 10 % zpětný bonus z ceny každého nákupu
  • možnost blokace karty a zachování zůstatku
  • speciální nabídky a pozvání na akce, soutěže
 6. Při každém nákupu v provozovně YOGOTERIE a po předložení věrnostní karty načte obsluha YOGOTERIE elektronicky na věrnostní kartu zpětný bonus, tento bonus se načte v korunách v hodnotě 10% z ceny nákupu. Bonus lze získat za nákup veškerých produktů, jež jsou v provozovně YOGOTERIE nabízeny.
 7. Nárok na získání bonusu má držitel věrnostní karty při platbě všemi formami – hotovostí, stravenkami i platební kartou. Bonus se nenačítá při platbě zákaznickým kreditem.
 8. Načtené bonusové body může držitel věrnostní karty uplatnit při platbě produktů v kterékoli provozovně YOGOTERIE. Za bonusové body není možné získat hotovost. Bonusem je možné hradit i pouze část ceny zvoleného produktu.
 9. Při platbě bonusem se držiteli věrnostní karty elektronicky odečte počet bonusů odpovídajících hodnotě nákupu. Při platbě nastřádaným bonusovými body se držiteli věrností karty další bonusové body nenačítají.
 10. Při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty nebo slevové nabídky) se bonus nenačítá.
 11. Aktuální zůstatek bonusů si držitel věrnostní karty může zjistit na webových stránkách Společnosti: www.yogoterie.cz v sekci věrnostní program.
 12. V případě technické poruchy pokladního terminálu nenese Společnost odpovědnost za nenačtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok.
 13. Platnost věrnostní karty a rovněž i bonusových bodů je 18 měsíců od posledního použití věrnostní karty. Po uplynutí této lhůty je věrnostní karta deaktivována a bonusové body nelze dále využít.
 14. V případě, že držitel věrnostní karty ztratí svou věrnostní kartu, nebo mu bude odcizena, je možné takovou věrnostní kartu zablokovat a zachovat nastřádaný bonus. Dojde-li však ke ztrátě nebo odcizení, je držitel věrnostní karty povinen takovou událost neprodleně oznámit Společnosti na e-mailové adrese: info@yogoterie.cz. Společnost zajistí její deaktivaci a převod bonusů na novou věrnostní kartu

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018.

V Praze dne 24.5.2018

YOGOTERIE s.r.o